КАДРОВА РОБОТА - Академії мистецтв


^ КАДРОВА РОБОТА


Основним з пріоритетних завдань відділу кадрів протягом 2008 року було затвердження нової редакції Статуту Академії мистецтв України. Метою прийняття запропонованих змін Статуту АМУ є реалізація Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій та статусу їх майнового комплексу» в частині розширення прав щодо ряду питань: підвищення ролі науково-дослідної роботи; збільшення відповідальності відділень і членів Академії за результативність науково-творчої діяльності Академії мистецтв України та установ і організацій, що віднесені до її відання; конкретизація кола обов’язків і вимог до роботи Президії та відділень Академії; підсилення вимог до кандидатів на обрання задля піднесення престижу державної наукової установи, якою є Академія мистецтв України; вирішення питань майнового характеру, міжнародних відносин Академії.

Протягом року проект Статуту АМУ неодноразово узгоджувався із зацікавленими органами (відповідними міністерствами), письмові зауваження яких повністю враховано в остаточній редакції проекту, а також проведено правову експертизу Міністерством юстиції України.

У зв’язку з тим, що закон України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій та статусу їх майнового комплексу» суперечить закону України «Про управління об’єктами державної власності», а водночас вони визначають повноваження галузевих академій наук у сфері управління об’єктами державної власності, Статут АМУ у новій редакції довелося двічі виносити на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кадровий склад членів Академії мистецтв України відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2004 року № 463/2004 «Про чисельність членів Академії мистецтв України» становить 49 дійсних членів (академіків) і 68 членів-кореспондентів.

Науково-творчий склад Академії протягом звітного періоду зазнав великої втрати: пішов з життя член-кореспондент відділення музичного мистецтва, народний артист України В’ячеслав Сергійович Палкін.

Станом на 01 січня 2008 року науково-творчий склад АМУ становить: 46 дійсних членів (академіків) та 53 члени-кореспонденти, за відділеннями:


Для наочнішого сприйняття цих відомостей подаємо їх за таблицею:


Відділення

^ Наявний склад

Вакансії

академіки

члени-кореспон.

академіки

члени-кореспон.

образотворчого мистецтва

13

7

1

3

музичного мистецтва

8

7

1

3

театрального мистецтва

6

9

1

1

кіномистецтва

7

9

0

1

синтезу пластичних

мистецтв


4


8


0


3

секція естетики та

культурології


2


3


0


0

теорії та історії мистецтв

6

10

0


4

Всього:

46

53

3

15


За територіальною ознакою із 46 академіків – 40 киян (86,96 %) та 6 іногородніх (13,04 %); із 54 членів-кореспондентів – 38 кияни (71,70 %) та 15 іногородніх (28,30 %).

Із 46 академіків – 6 жінок (10 %), із 53 членів-кореспондентів – 10 жінок (18,86 %).


Віковий ценз членів Академії:


^ Члени АМУ

Разом

До 50

років

Від 50

до 60 років

Від 60

до 70 років

Від 70

до 80 років

Понад

80 років

Дійсні члени

(академіки)


46


1


4


21


16


5


Члени-кореспонденти


53


2


10


28


8


6


Разом


99


3


14


49


24


11

1362469506913369.html
1362606043565510.html
1362704110009616.html
1362803269307221.html
1362958812821434.html