Опис сортів та гібридів сільськогосподарських культур поширених по полтавській області озима пшениця м’яка антонівка - страница 14

МОРАВА

Гіпокотиль – інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчастість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квіти щільні за формою – вузькояйцеподібні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків - обгортки –чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки – середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки – помірний. Рослина за висотою – висока, галуження відсутнє. Положення кошика – обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма з боку сім’янок сильно випукла, сім’янка за розміром середня, форма широкояйцеподібна, за основним кольором чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

ПР 63 А 90

Простий міжлінійний гібрид.

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без антоціану і блиску, слабкогорбкувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми; трубчасті –жовті, без антоціану. Сім’янки видовжено-яйцеподібної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім’янок -70 г.

СИМВОЛ

Заявник — Селекційно-генетич­ний інститут УААН.

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Листок серед­нього розміру, зубці помірні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма верхівки — широкотрикутна, форма у поперечному розрізі — слабко уві­гнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язич­кові квітки середньої щільності, вузь­кояйцеподібні, помірно-жовті, довгі. Трубчасті квітки жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки — чітко видовжені й чітко округлі, дов­жина верхівки — середня, зелений колір зовнішнього боку листків обго­ртки — помірний. Рослина за висо­тою — висока, галуження відсутнє. Положення кошика — напівобернене донизу, розмір кошика — середній, форма кошика (з боку сім'янок) — злегка випукла. Розмір сім'янки — середній, форма — широка й яйцеподі­бна, за основним кольором — чорна, смугастість на краях слабка, смугас­тість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий. Вегетаційний період за роки ви­пробування становив 128 днів; се­редня урожайність в зоні Степу — 26,6 ц/га, в зоні Лісостепу — 24,7 ц/га, потенційна — 42,2 ц/га. Вміст жиру — 49,5—50,4%, білка — 16,9— 18,3%, вихід олії — 1209—1345 кг/га. Гібрид стійкий щодо вилягання, від­носно стійкий щодо осипання та по­сухи. За період випробування ура­ження хворобами нижче середнього. Рекомендовано для зон Степу та Лісостепу.

СЕРЖАН

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі олійного напряму.

Гіпокотиль з поміриним антоціановим забарвленням. Листок великий, зубці помірні, вушка дуже великі, пухирчастість слабка, форма верхівки широкотрикутна, форма у поперчному розрізі - силльно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квіти середньої щільності, вузькояйцеподібні, помірно жовті, довгі. Трубчасті квіти жовті антоціанове забарвлення приймочки, помірне. Форма зовнішніх листків обгортки – чітко видовжені й округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки – помірний. Рослина висока, галудження відсутнє. Положення кошика оберне донизу, розмір кошика - середній, форма кошика(з боку сім’янок ) – злегка випукла. Сім’янка середнього розміру, вузькояйцеподібна, за основним кольором – чорна , смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

^ СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ

Гіпокотиль – інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчастість слабка, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою – вузькояйцеподібні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабка. Форма зовнішніх листків - обгортки –чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки – середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки – помірний. Рослина за висотою – висока, галуження відсутнє. Положення кошика – напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика ( із боку сім’янок ) – сильно випукла . Розмір сім’янки – середній , форма – широкояйцеподібна, за основним кольором – чорна, смугастість по краях, дуже сильна , смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

^ УКРАЇНСЬКЕ СОНЕЧКО

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалуджене, середньоопушене. Облиственість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма поперчного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім’янки середнього розміру , видовжено-яйцеподібні. Основний колір чорний без смужок. Маса 1000 сім’янок-52,0г.

^ УКРАЇНСЬКИЙ СКОРОСТИГЛИЙ

Трилінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль зі слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світло - зелені, трикутної форми, без антоціану. Листкова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, яскраво - жовті, трубчасті - червоні; з антоціановим забарвленням. Сім’янка видовженої форми, чорна, без смужок. Маса 1000 сім’янок-57г.

ХАРКІВСЬКИЙ 49

Різновид – чорнянка дрібнонасіннєва. Має коротке (90-120 см) стебло за рахунок зменшення довжини міжвузлів. Кошики великі, плескаті або злегка випуклі з незначним нахилом діаметром до 24 см. Лушпинність 22-23%, панцирність 99,0%. Маса 1000 сім’янок 53-65 г.

ЯСОН

Гіпокотиль – інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка великі, пухирчастість слабка, форма у поперечному розрізі – плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою – вузькояйцеподібні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки , чітко округлі, довжина верхівки – середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки – світлий. Рослина за висотою – висока, галуження відсутнє. Положення кошика –обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика ( із боку сім’янок ) – сильно випукла. Розмір сім’янки – середній , форма – широкояйцеподібна, за основним кольором – чорна, смугастість по краях слабка, колір смужок сірий.

Кукурудза

АРІЯ МС 330

Заявник — науково-виробниче фермерське господарство "Компа­нія" "Маїс".

Простий модифікований гібрид /ФАО 330/. Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви пер­шого листка сильне, кут між листко­вою пластинкою і стеблом — серед­ній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (серед­ня третина головної осі волоті, 50% рослин) — від середнього до пізньо­го. Антоціанове забарвлення колос­кових лусок слабке. Волоть серед­ньої щільності, бічні гілочки: за дов­жиною — середні, положення на ни­жній третині волоті — ледь відхиле­ні, кількість первинних бічних гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31 — 40). Час появи "шовку" (у 50% рос­лин) — середній, антоціанове заба­рвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) — довга (151—200). Пластинка листка за шириною (листок верхньо­го качана, см) — середня. Ніжка ка­чана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою конус­но-циліндричний, за довжиною — короткий (15—18). Тип зернини зу­боподібний, кількість зернових рядів середня (15—18), колір верхівки зе­рнини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня слабке. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 71,0, Лісостепу — 97,3. Гарантова­ний приріст, ц/га: 6,55, 11,2. Вихід зерна при обмолоті, відповідно — 79%—-80%, Стійкість щодо вилягання 8,9—9,0 балів, посухи 8,3—8,5 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка 8,3— 8,7%, крохмалю — 73,7—74,2%.

БЕРЕГ МВ

Заявник — Науково-виробниче підприємство "Агродніпро", Україна.

Трилінійний, ранньостиглий гіб­рид /ФАО 180/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла — слабке. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоско­вих лусок волоті відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною — короткі, за положенням на нижній третині во­лоті — похилі, кількість первинних бічних гілочок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — ранній, антоціанове заба­рвлення "шовку" відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (вра­ховуючи волоть, см) довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього кача­на, см) — середня (8,1—10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою — ко­нусно-циліндричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини — зубоподібний, кількість зернових ря­дів середня (16—18), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу— 73,9; Лісостепу — 83,1; Полісся — 82,6. Гарантований приріст — відпо­відно, ц/га: 9,9, 6,5—6,7. Вихід зер­на при обмолоті, відповідно — 80%, 81%, 79%. Стійкість щодо вилягання 8,7—9,0 балів, посухи 8,8—8,6 бала, ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка — 9,0—9,1%, кро­хмалю — 72,9 —73,1%.

БЛІЦ 160 МВ

Заявник — Науково-виробниче фермерське господарство "Компа­нія "Маїс".

Простий модифікований гібрид /ФАО 160/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціа­нове забарвлення піхви — сильне, кут між листковою пластинкою і сте­блом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів сте­бла — слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі воло­ті, 50% рослин) — ранній. Антоціано­ве забарвлення колоскових лусок волоті — слабке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною— середні, за положенням на нижній третині волоті — ледь відхилені, кі­лькість первинних бічних гілочок ма­ла (6—15), головна вісь волоті за до­вжиною — середня (31—40). Час по­яви "шовку" {у 50% рослин) — ран­ній, антоціанове забарвлення "шов­ку" слабке. Рослина довга (151—200 см). Пластинка листка за шириною— середня (8,1 — 10 см). Качан за формою — конусно-циліндричний, короткий (15—18), тип зернини — проміжний, зернових рядів — 16— 18, верхівка зернини жовта, низ — жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Лісо­степу — 84,5. Вихід зерна при обмоло­ті — 80%. Стійкість щодо вилягання 9,0 балів, посухи — 8,7 бала, ура­ження пухирчастою сажкою — 9 ба­лів. Вміст білка — 8,9%, крохмалю - 75,9%.

БОГУН

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Черкаський АВП УААН.

Середньоранній (ФАО 250) гібрид. Висота рослин — 245—264 см. Характеризується підвищеною холодостійкістю. Стійкий щодо вилягання, кореневих та стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу. Має під­вищені темпи росту на перших етапах онтогенезу. Зер­но кременисто-зубоподібне, жовтого кольору, придатне для переробки на крупу. За даними державного сорто­випробування, урожай зерна на 18 сортостанціях 16-ти областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся, становив 84,2—142,0 ц/га. Біологічні особливості гібрида дають змогу ефекти­вно вирощувати його в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Гібрид швидко віддає вологу під час дозріван­ня, зерно добре вимолочується комбайном під час збирання. Рекомендована густота рослин на період збирання на зерно — 75—80 тис. рослин/га.

ВАВІЛОН

Заявник — ТОВ "Науково-вироб­ниче підприємство "Укрелітцентр".

Трилінійний пізньостиглий гібрид /ФАО 550/. Форма верхівки першого листка від округленої до лопатеподібної. Антоціанове забарвлення піхви пер­шого листка слабке, кут між листко­вою пластинкою і стеблом — серед­ній (31 — 55). Антоціанове забарв­лення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (серед­ня третина головної осі волоті, 50% рослин) — від середнього до пізньо­го. Антоціанове забарвлення колос­кових лусок слабке. Волоть серед­ньої щільності, бічні гілочки: за дов­жиною — довгі, положення на ниж­ній третині волоті — похилі, кількість первинних бічних гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31 — 40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від середнього до пізнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) — довга (151 — 200). Пластинка листка за ши­риною (листок верхнього качана, см) — середня (8,1 — 10,0). Ніжка ка­чана за довжиною — середня (10,1 — 20). Качан за формою конус­но- циліндричний, за довжиною — середній (19—22), тип зернини зу­боподібний, кількість зернових рядів середня (16—18), колір верхівки зе­рнини жовтий, низу зернини жовтий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

^ ВАСИЛІВ 273 СВ

Заявники — ТОВ "Расава", ЗАТ Агропромислова корпорація "Зоря".

Трилінійний середньоранній гіб­рид /ФАО 280/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви сильне, кут між листковою пла­стинкою і стеблом середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння {середня третина головної осі воло­ті, 50% рослин) — середній. Антоці­анове забарвлення колоскових лу­сок волоті слабке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною— середні, за положенням на нижній третині волоті — прямі, кількість пе­рвинних бічних гілочок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — ранній, антоціано­ве забарвлення "шовку" слабке. Ро­слина за довжиною (враховуючи во­лоть, см) довга (151—200). Пласти­нка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) — се­редня (8,10—10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою — конусно-цилін­дричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини зубовий, кіль­кість зернових рядів мала (8—14), колір верхівки зернини жовтий, ко­лір низу зернини оранжевий, антоці­анове забарвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу— 69,8; Лісостепу — 87,2; Полісся — 85,8. Гарантований приріст, ц/га: 11,5, 6,7, 8,2. Вихід зерна при обмо­лоті — 78—79%, Стійкість щодо ви­лягання 8,8—9,0 бала, посухи — 8,6—8,8 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою сажкою — 9 ба­лів. Вміст білка — 8,7—9,0%, крох­малю — 74,7—75,0%.

ГРАН 220

Трилінійний ранньостиглий гібрид (ФАО 190) .Висота рослини 180-190 см ,наземних вузлів на стеблі 10-11, листків 16-17. Качан середньої довжини 19-20см., ледь конічної форми, кількість рядів зерен в качані 16-18. Стрижень і зерно жовто-оранжевого кольору. Зерно проміжного типу. Маса 1000 зерен - 250-260 г.

ДЕСНА СВ

Рослини заввишки 250-275 см, кущистість середня, качан прикріплений на висоті 80-85 см, слабкоконусоподібної форми, довжина 18-20 см, число рядів зерен 14-15, зерен у ряду -35-40, стрижень білий. Зерно зубоподібне, жовте.

^ ДНІПРОВСЬКИЙ 273АМВ

Висота рослини 230-240 см , на стеблі утворюється до 14 листків. Качан прикріплюється на висоті 100-110 см. слабо конусовидної форми, 14-16 рядів зерна. Стержень червоний, оберненість зернівки добра, Зерно зубоподібне, жовте, маса 1000 зерен 250-260г.

ЄВРО 401

Простий, міжлінійний гібрид, середньопізній(ФАО 400). Рослини заввишки 280-290см., наземних вузлів на стеблі – 14-15, листків на стеблі – 18-20. Качан довгий, циліндричний, добре вкритий обгорткою. Висота прикріплення нижнього розвиненого качана - 105см.. Кількість рядів зерен – 20-22, маса 1000 зерен 270-280 г. Зерно зубоподібне, жовте.

^ ЕКВАТОР 338 МВ

Заявник — приватна виробнича фірма "Агроцентр".

Простий модифікований серед­ньостиглий гібрид /ФАО 340/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціа­нове забарвлення піхви першого ли­стка — помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній. Ан­тоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — від ран­нього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помі­рне. Волоть середньої щільності, бі­чні гілочки: за довжиною — середні, положення на нижній третині волоті — поникле, кількість первинних біч­них гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — коротка (21—30). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за дов­жиною ( враховуючи волоть, см) — довга (151—200). Пластинка листка за шириною {листок верхнього кача­на, см) — середня. Ніжка качана за довжиною — коротка (5,1 — 10). Ка­чан за формою конусно-циліндрич­ний, за довжиною — короткий (15— 18). Тип зернини зубоподібний, кіль­кість зернових рядів середня (15— 18), колір верхівки зернини жовтий, низу — оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 73,7, Лісостепу — 94,7. Гаранто­ваний приріст, ц/га: 9,3, 8,6. Вихід зерна при обмолоті — 79% —80%, Стійкість щодо вилягання 8,6—8,7 бала, посухи 8,6—8,7 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою саж­кою — 9 балів. Вміст білка 8,7— 8,9%, крохмалю — 73,0—74,1%.

ІСКРА МВ

Заявник — Інститут рослинницт­ва УААН.

Трилінійний середньостиглий гі­брид /ФАО 330/. Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне, кут між листковою пластинкою і стеб­лом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів сте­бла — відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності бічні гілочки: за довжиною — серед­ні, положення на нижній третині во­лоті — похилі, кількість первинних бічних гілочок волоті мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від середнього до пізнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) — довга (151—200). Пластинка листка за шириною {лис­ток верхнього качана, см) — серед­ня (8,1 — 10,0). Ніжка качана за дов­жиною — коротка (5,1 — 10). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною — середній (19—22). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала (9— 14), колір верхівки зернини жовто-оранжевий, низу зернини — оран­жевий, антоціанове забарвлення лу­сок стрижня відсутнє. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 71,0, Лісостепу — 92,3. Гаранто­ваний приріст, ц/га 6,5, 7,1. Вихід зерна при обмолоті, відповідно — 78—79%, Стійкість щодо вилягання 8,7—8,8 бала, посухи — 8,4—8,5 ба­ла. Стійкий проти ураження пухир­частою сажкою — 9 балів. Вміст біл­ка 8,8—9,1%, крохмалю — 73,8— 74,7%.

^ ЗОРЯНСЬКИЙ 260 СВ

Заявники — ЗАТ Агропромисло­ва корпорація "Зоря", ТОВ "Расава".

Трилінійний середньоранній гіб­рид /ФАО 260/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціа­нове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою і стеб­лом середній. Антоціанове забарв­лення повітряних коренів стебла від­сутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — середній. Антоціанове забарвлення колоско­вих лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності, бічні гі­лочки за довжиною середні, за по­ложенням на нижній третині волоті — похилі, кількість первинних бічних гілочок мала, головна вісь волоті — середня. Час появи "шовку" (у 50% рослин) середній, антоціанове заба­рвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) довга (151—200). Пластинка ли­стка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) — середня. Ніжка качана за довжиною коротка (5,1—10,0). Качан за формою конус­но-циліндричний, за довжиною се­редній (19—22), тип зернини зубо­подібний, кількість зернових рядів мала (8,0—14,0), колір верхівки зер­нини жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 77,4; Лісостепу — 95,3; Полісся — 90,8. Гарантований приріст, ц/га: 19,0 14,9, 13,2. Вихід зерна при об­молоті, відповідно — 80—81%, Стій­кість щодо вилягання 8,9—9,0 балів, посухи — 8,4—8,6 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою саж­кою — 9 балів. Вміст білка — 8,5— 9,0%, крохмалю — 75,0—76,2%.

^ КІЛЬЧЕНЬ 190 МВ

Заявник — Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння".

Простий модифікований, ран­ньостиглий гібрид /ФАО 190/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви — сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітін­ня (середня третина головної осі во­лоті, 50% рослин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлен­ня колоскових лусок волоті — помір­не. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною — середні, за положенням на нижній третині воло­ті — похилі, кількість первинних біч­них гілочок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — ранній, антоціанове заба­рвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) довга (151—200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок вер­хнього качана, см) середня (8,1 — 10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за фор­мою — конусно-циліндричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини — зубовий, кількість зерно­вих рядів середня (15—18), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 70,3; Лісостепу — 87,4; Полісся — 85,1. Гарантований приріст, ц/га: 6,2, 10,2, 9,2. Вихід зерна при обмо­лоті, відповідно — 78—80%, Стій­кість щодо вилягання 8,7—9 балів, посухи — 8,6—8,8 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою саж­кою — 9 балів. Вміст білка — 8,0— 9,3%, крохмалю — 73,0—73,8%.

КРУГ 340 ВС

Заявник — науково-виробниче фермерське господарство "Компа­нія" "Маїс".

Простий модифікований гібрид /ФАО 340/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого ли­стка помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоско­вих лусок — помірне. Волоть серед­ньої щільності, бічні гілочки: за дов­жиною — середні, положення на ни­жній третині волоті — прямі, кіль­кість первинних бічних гілочок воло­ті — мала (6—15), головна вісь воло­ті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від раннього до середнього, антоціанове забарвлення шовку слабке. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) — довга (151—200). Пластинка листка за шириною (лис­ток верхнього качана, см) — серед­ня (8,1—10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою циліндричний, за довжи­ною — довгий (23—26). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (9—14), колір верхівки зернини жовтий, низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лу­сок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 73,3; Лісостепу — 95,0. Гарантований приріст — 8,9 ц/га. Вихід зерна при обмолоті, відповідно — 78—79%, Стійкість щодо вилягання 8,7—8,9 ба­ла, посухи — 8,6—8,8 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка 9,0—9,1%, кро­хмалю — 74,8—75,7%.

^ КРЕМІНЬ 200 СВ

Оригінатор: Інститут зернового господарства УААН.

Трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 200) .Висота рослини-200-210 см, кількість надземних вузлів -10-11, листків на стеблі -4-16.Качан завдовжки 17-18 см, ледь конічної форми ,середнього діаметру ,кількість рядів зерен-16-18, висота кріплення нижнього качана -65-70 см. Верхівка добре озернена , качан вкритий обгорткою .Стрижень рожевий. Зерно кремнистого типу, оранжеве. Маса 1000 зерен-280-290г.

КАДР 267 МВ

Оригінатор: Інститут зернового господарства УААН.

Висота рослини 240-250см. Зерно зубоподібне, жовтого кольору. Висота рослин 240-250 см, наземних вузлів на стеблі 11-12, листків 16.Качан великий, майже циліндричної форми , формується на висоті 75-80 см, довжина 21-23 см ,рядів зерен 16,у ряду 36-40 зерен, верхівка качана добре озерена, маса 1000 зерен 250-260г .

^ МОНІКА 350 МВ

Заявник - Інститут зернового господарства УААН.

Простий середньостиглий гібрид /ФАО 390/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого ли­стка помірне, кут між листковою пла­стинкою і стеблом середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) -середній. Волоть середньої щільнос­ті, бічні гілочки: за довжиною — се­редні, положення на нижній третині волоті — пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною се­редня (31 — 40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — середній. Рослина (враховуючи волоть, см) — дуже до­вга (200 і більше). Пластинка листка за шириною (листок верхнього кача­на см) — середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною — середній (19—22), тип зернини зубовий, кількість зернових рядів се­редня (16—18), колір верхівки зер­нини жовтий, низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлен­ня лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 73,4, Лісостепу —100,5. Гарантова­ний приріст, відповідно, ц/га: 9,0, 14,4, що становить у зоні Степу -14,1%, Лісостепу — 16,8%. Вихід зе­рна при обмолоті — 79—80%, Стій­кість щодо вилягання — 8,5—8,6, посухи — 8,3—8,5 бала, проти ура­ження пухирчастою сажкою — 9 ба­лів. Вміст білка — 8,9—9,2%, крох­малю - 74,7-75,0%.

МОС 182 СВ

Заявник — ТОВ НВКФ "Селекта".

Подвійний міжлінійний ранньо­стиглий гібрид /ФАО 180/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою І стеблом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — ранній. Антоціанове забарв­лення колоскових лусок волоті слаб­ке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною — середні, за положенням на нижній третині воло­ті — ледь відхилені, кількість первинних бічних гілочок мала (6—15), го­ловна вісь волоті за довжиною — се­редня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — ранній, антоціанове забарвлення "шовку" слабке. Росли­на за довжиною (враховуючи волоть, см) довга (151—200). Пластинка ли­стка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) — середня (8,1 — 10,0). Ніжка качана за довжи­ною — середня (10,1—20). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини — зубоподібний, кількість зернових рядів мала (8—14), колір верхівки зернини жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранже­вий, антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 69,8; Лісостепу — 86,2; Полісся — 85,7. Гарантований приріст, відпові­дно, ц/га: 5,7, 9,0, 9,7. Вихід зерна при обмолоті, відповідно — 78— 79%. Стійкість щодо вилягання 8,7— 8,9 бала, посухи — 8,3—8,5 бала. Стійкий проти ураження пухирчас­тою сажкою — 9 балів. Вміст білка - 8,0-9,3%, крохмалю - 73,073,8%.

^ МОДЕМ МС 280

Заявник — Науково-виробниче фермерське господарство "Компа­нія "Маїс".

Простий модифікований гібрид /ФАО 280/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній. Антоціанове забарв­лення повітряних коренів стебла по­мірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% ро­слин) — від раннього до середньо­го. Антоціанове забарвлення колос­кових лусок відсутнє або дуже слаб­ке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною — середні, по­ложення на нижній третині волоті — ледь відхилені, кількість первинних бічних гілочок волоті — середня (16—25), головна вісь волоті за дов­жиною — середня (31—40). Час по­яви "шовку" (у 50% рослин) серед­ній, антоціанове забарвлення "шов­ку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) — довга (151—200). Пластинка листка за ши­риною (аналізуючи листок верхнього качана, см) — середня. Ніжка качана за довжиною — коротка (5,1 — 10). Качан за формою конусно-циліндри­чний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня (16—18), колір верхівки зернини — жовтий, колір низу зернини — жов­то-оранжевий, антоціанове забарв­лення лусок стрижня сильне.

Урожайність, ц/га: у зоні Степу 77,9; Лісостепу — 90,8; Полісся — 91,8. Гарантований приріст, ц/га: 19,5, 10,3, 14,3. Вихід зерна при об­молоті — 78—79%. Стійкість щодо вилягання — 8,9—9,0 балів, посухи — 8,5—8,6 бала. Стійкий проти ура­ження пухирчастою сажкою — 9 ба­лів. Вміст білка — 8,7—8,9%, крох­малю — 74,9—75,8%.

^ НОВАЦІЯ МВ

Заявник — Селекційне-генетич­ний інститут УААН.

Простий міжлінійний гібрид /ФАО 390/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого ли­стка слабке, кут між листковою пла­стинкою і стеблом — середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі воло­ті, 50% рослин) — середній. Антоці­анове забарвлення колоскових лу­сок слабке. Волоть середньої щіль­ності, бічні гілочки: за довжиною -середні, положення на нижній тре­тині волоті — пряме, кількість пер­винних бічних гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за дов­жиною — середня (31 —40).Час по­яви "шовку" (у 50% рослин) — сере­дній, антоціанове забарвлення "шо­вку" відсутнє або дуже слабке. Рос­лина за довжиною (враховуючи во­лоть, см) — довга (151-200). Плас­тинка листка за шириною (листок верхнього качана, см) - - широка (10,1—12,0). Ніжка качана за довжи­ною — коротка (5,1—10). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини зубоподібний, кількість зе­рнових рядів середня (16—18), колір верхівки зернини жовтий, низу зер­нини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне. Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 72,4, Лісостепу — 93,4. Гарантова­ний приріст, відповідно, ц/га: 8,0, 8,5, що становить у зоні Степу — 12,5%, Лісостепу- 10,3%. Вихід зе­рна при обмолоті — 78—79%, Стій­кість щодо вилягання 8,8—8,9 бала, посухи - 8,6—8,7 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою саж­кою — 9 балів. Вміст білка — 8,7— 9,1%, крохмалю - 73,8-75,7%.

ОСТЕР СВ

Заявник — Інститут землеробст­ва УААН.

Трилінійний ранньостиглий гіб­рид /ФАО 190/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній (31—55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоско­вих лусок волоті слабке. Волоть не­щільна, бічні гілочки за довжиною — середні, за положенням на нижній третині волоті похилі, кількість пер­винних бічних гілочок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин - від раннього до середнього, антоціанове забарвлен­ня "шовку" слабке. Рослина за дов­жиною (враховуючи волоть, см) ду­же довга (>200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок вер­хнього качана, см) — середня (8,1 — 10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за фор­мою — конусно-циліндричний, за довжиною — середній (19—22), тип зернини — зубовий, кількість зерно­вих рядів середня (16—18), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке. Урожайність, ц/га: у зоні Лісо­степу — 83,3; Полісся — 82,2. Гара­нтований приріст, ц/га: 6,5—6,8. Ви­хід зерна при обмолоті, відповідно— 76—80%. Стійкість щодо виляган­ня 8,9—9,0 балів, посухи — 8,5—8,6 бала. Стійкий проти ураження пухи­рчастою сажкою — 9 балів. Вміст бі­лка — 8,9—9,3%, крохмалю — 75,0—76,3%.

^ ОВІДІЙ 295 МВ

Заявник - Селекційно-генетич­ний інститут УААН.

Трилінійний модифікований гіб­рид /ФАО 290/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви слабке, кут між листковою пла­стинкою і стеблом середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі воло­ті, 50% рослин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарв­лення колоскових лусок волоті слаб­ке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною — середні, за положенням на нижній третині воло­ті — прямі, кількість первинних біч­них гілочок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (вра­ховуючи волоть, см) довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього кача­на, см) — середня (8,10—10,0). Ніж­ка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою — ко­нусно-циліндричний, за довжиною короткий (15—18), тип зернини зу­боподібний, кількість зернових рядів середня (16—18), колір верхівки зе­рнини жовтий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлен­ня лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 65,9; Лісостепу — 95,2. Гаранто­ваний приріст, ц/га — 7,6; 14,8. Ви­хід зерна при обмолоті — 79—80%. Стійкість щодо вилягання — 8,8—9,0 балів, посухи — 8,5—8,7 бала. Стій­кий проти ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка — 8,9%, крохмалю — 75,9%.

^ ОЛЕГІВ 286 СВ

Заявники — ТОВ "Расава", Маслівський державний аграрний технікум.

Трилінійний середньоранній гіб­рид /ФАО 290/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній. Ан­тоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) від серед­нього до пізнього. Антоціанове за­барвлення колоскових лусок слабке. Волоть середньої щільності, бічні гі­лочки за довжиною — середні, за положенням на нижній третині воло­ті — ледь відхилені, кількість пер­винних бічних гілочок волоті мала, головна вісь волоті за довжиною се­редня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) від раннього до серед­нього, антоціанове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжи­ною (враховуючи волоть, см) — дов­га (151—200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верх­нього качана, см) — середня. Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20,0). Качан за формою кону­сно-циліндричний, за довжиною се­редній (19—22), тип зернини зубо­подібний, кількість зернових рядів середня (16,0—18,0), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність, ц/га: у зоні Лісосте­пу — 86,9; Полісся — 90,3. Гаранто­ваний приріст, ц/га: 7,8; 13,5. Вихід зерна при обмолоті — 79—80%. Стійкість щодо вилягання 8,8—9,0 балів, посухи — 8,6—8,8 бала. Стій­кий проти ураження пухирчастою са­жкою — 9 балів. Вміст білка — 8,9— 9,1%, крохмалю — 73,9—74,6%.

^ П'ЯТИХАТСЬКИЙ 270 СВ

Заявник - Інститут зернового господарства УААН

Трилінійний середньоранній гіб­рид /ФАО 270/.Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціа­нове забарвлення піхви першого ли­стка сильне, кут між листковою пла­стинкою і стеблом середній. Антоці­анове забарвлення повітряних коре­нів стебла помірне. Час повного цві­тіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарв­лення колоскових лусок помірне. Волоть середньої щільності, бічні гі­лочки за довжиною — середні, по­ложення на нижній третині волоті — прямі, кількість первинних бічних гі­лочок волоті — мала (6—15), голо­вна вісь волоті за довжиною — се­редня (31—40).Час появи "шовку" (у 50% рослин) від середнього до піз­нього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжи­ною (враховуючи волоть, см) — дов­га (151—200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верх­нього качана, см) — середня. Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20,0). Качан за формою кону­сно-циліндричний, за довжиною — середній (19—22), тип зернини зу­боподібний, кількість зернових рядів середня (16—18), колір верхівки зе­рнини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу — 76,4; Лісостепу — 89,3; Полісся — 86,7. Гарантований приріст, ц/га: 18,0; 8,9; 9,1. Вихід зерна при обмо­лоті — 78—79%. Стійкість щодо ви­лягання 8,9—9,0 балів, посухи — 8,5—8,6 бала. Стійкий проти ура­ження пухирчастою сажкою — 9 ба­лів. Вміст білка — 8,9—9,4%, крох­малю — 75,0—77,3%

^ ПОДІЛЬСЬКИЙ 274 СВ

Форма верхівки першого листка – від загостреної до округлої . Антоціанове забарвлення піхви першого листка – помірне , кут між листковою пластинкою і стеблом – середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті , 50% рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки за довжиною - середні, за положенням на нижній третині волоті-пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті –мала, головна вісь волоті за довжиною –середня. Час появи «шовку» (у 50% рослин) – середній, антоціанове забарвлення «шовку» слабке. Рослина за довжиною – дуже довга. Пластинка листка за шириною – середня. Ніжка качана за довжиною – середня. Качан за формою конусно – циліндричний, за довжиною –середній ,тип зернини зубоподібний , кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини – жовтий ,низу зернини оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

^ СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ

Заявник — Інститут зернового господарства УААН.

Простий модифікований середньоранній гібрид(ФАО 290). Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціанове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній (31-55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня тритина головної осі волоті , 50% рослин) –від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті слабке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною- середні , за положенням на нижній третині волоті - ледь відхилені, кількість первинних бічних гілочок мала(6-15). Головна вісь волоті за довжиною - середня ( 31-40). Час появи «шовку» (у 50% рослин) – від раннього, антоціанове забарвлення «шовку» слабке. Рослина за довжиною(враховуючи волоть, см) довга (151-200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана см) – середня (8,10-10,0). Ніжка качана за довжиною середня (10,1-20). Качан за формою – конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22),тип зернини зубовий , кількість зернових рядів середня (16-18), колір верхівки зернини жовтий , колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

^ ТИТАН 220 СВ

Оригінатори; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Черкаський АВП УААН.

Середньоранній (ФАО 220) гібрид з унікальним по­єднанням ранньостиглості, економічної пластичності та високої врожайності. Гарантує одержання сухого зерна в усіх кліматичних зонах України. У виробничих умовах ПСП агрофірми «Світанок» Ва­сильківського району на площі 320 га та агрофірма «Пе­ремога» Кагарлицького р-ну Київської області на площі 100 га зібрали в межах 125—137 ц/га. Висота рослин — 215-230 см. Стійкий щодо кореневих та стеблових гнилей, пухи­рчастої сажки, гельмінтоспоріозу. Має добру стійкість щодо полягання, холодостійкий. Зерно кременисто-зу­боподібне. Гібрид придатний для вирощування за ну­льовою та мінімальною технологіями обробітку ґрунту. Витримує загущений посів — до 100 тис. рослин на гектар. За даними державного сортовипробування урожай зерна на 17 сортостанціях 13 - областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся, становив 97,7—140,8 ц/га. Рекомендована густота рослин на період збирання на зерно — 90—100 тис. рослин/га. Рекомендовані зони вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся.

ТАЛІСМАН

Заявник — ТОВ "Науково вироб­ниче підприємство "Укрелітцентр",

Трилінійний середньостиглий гі­брид /ФАО 330/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціа­нове забарвлення піхви першого ли­стка помірне, кут між листковою пла­стинкою і стеблом — середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина го­ловної осі волоті, 50% рослин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помі­рне. Волоть середньої щільності, біч­ні гілочки: за довжиною — середні, положення на нижній третині волоті — пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті — мала (6—15), голо­вна вісь волоті за довжиною середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від раннього до середньо­го, антоціанове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (вра­ховуючи волоть, см) — довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (листок верхнього качана, см) — се­редня. Ніжка качана за довжиною — середня (10,1 — 20). Качан за фор­мою конусно-циліндричний, за дов­жиною — середній (19—22), тип зер­нини зубовий, кількість зернових ря­дів середня (16—18), колір верхівки зернини жовтий, низу зернини жов­то-оранжевий, антоціанове забарв­лення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: в Степу — 76,3; Лісостепу — 98,6. Гарантова­ний приріст, відповідно, ц/га: 11,8; 12,5, що становить в Степу — 18,5%; Лісостепу —14,6%. Вихід зе­рна при обмолоті, відповідно — 80% та 81%. Стійкий щодо ураження пу­хирчастою сажкою — 9 балів. Стій­кість щодо вилягання в зоні Степу 9,0, Лісостепу —8,7 бала, посухи— відповідно 8,8—8,6 бала. Вміст біл­ка — 9,0—9,1%, крохмалю — 74,4— 72,8%.

^ ХАРКІВСЬКИЙ 295 МВ

Гібрид середньостиглий, висота рослини 230-250 см, прикріплення качана 90-95 см .Кількість листків на головному стеблі 16-17. Качан довжиною 22-23 см, рядів зерен -16 -18. Стрижень качана червоний. Зерно зубоподібне, жовте. Маса 1000 зерен 280-290г. Насінництво ведеться на стерильній основі М-типу з схемою повного відновлення без обривання волотей.

^ ХАРКІВСЬКИЙ 311 МВ

Висота рослини 290-300 см, прикріплення качана 95-110 см .Кількість листків на головному стеблі 18-19. Качан крупний довжиною 25-26 см, число рядів зерен -16 -18. Стрижень качана червоний . Зерно зубоподібне, жовте. Маса 1000 зерен 310-320г. Насінництво ведеться на стерильній основі М-типу з схемою повного відновлення без обривання волотей.

^ ХАРКІВСЬКИЙ 329МВ

Гібрид дуже високорослий, висота рослини 300см і більше. Висота прикріплення качана 95-100 см .Кількість листків на головному стеблі 17-18. Початок довгий 26-28 см, рядів зерен -16. Стрижень качана червоний . Зерно кремнисто - зубоподібне, жовте. Маса 1000 зерен 280-290г. Висота рослин 250-260 см, наземних вузлів на стеблі 12-13. Насінництво гібрида ведеться за схемою повного відновлення на основі М-типу стерильності.

ЦІСАР

Заявник — ТОВ Науково-вироб­ниче підприємство "Укрелітцентр".

Трилінійний середньоранній гіб­рид /ФАО 240/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви слабке, кут між листковою пла­стинкою і стеблом середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повіт­ряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — ранній. Антоціанове забарвлення ко­лоскових лусок слабке. Волоть се­редньої щільності, бічні гілочки за довжиною — середні, за положен­ням на нижній третині волоті — по­хилі, кількість первинних бічних гіло­чок мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) від раннього до середнього, антоці­анове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) довга (151—200). Плас­тинка листка за шириною (аналізую­чи листок верхнього качана, см) — середня (8,10—10,0). Ніжка качана за довжиною — середня (10,1—20). Качан за формою — конусно-цилін­дричний, за довжиною короткий (15—18), тип зернини проміжний, кі­лькість зернових рядів середня (16—18), колір верхівки зернини жо­вто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове за­барвлення лусок стрижня помірне. Урожайність, ц/га: у зоні Степу— 76,9; Лісостепу — 99,2; Полісся — 92,6. Гарантований приріст, ц/га: 18,3; 18,7; 15,0. Вихід зерна при об­молоті — 80—81%, Стійкість щодо вилягання 8,8—8,9 бала, посухи — 8,3—8,5 бала, ураження пухирчас­тою сажкою — 9 балів. Вміст білка— 9,5—10,0%, крохмалю — 73,8— 74,2%.

^ ЧУМАЦЬКИЙ 260 МВ

Заявник — ТОВ "Агродніпро-насіння".

Простий модифікований гібрид /ФАО 260/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне, кут між листковою пластинкою і стеб­лом середній. Антоціанове забарв­лення повітряних коренів стебла від­сутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50% рослин) — від ран­нього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слаб­ке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки: за довжиною — середні, по­ложення на нижній третині волоті — пряме, кількість первинних бічних гі­лочок волоті мала (6—15), головна вісь волоті за довжиною — середня (31—40). Час появи "шовку" {у 50% рослин) від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" — слабке. Рослина за довжиною (вра­ховуючи волоть, см) — довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього кача­на, см) — середня. Ніжка качана за доржиною — середня (10,1 —20). Качан за формою конусно-циліндри­чний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини зубовий, кіль­кість зернових рядів середня {15— 18), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранже­вий, антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке. Урожайність, ц/га: у зоні Степу— 74,6, Лісостепу — 9,0. Гаранто­ваний приріст, ц/га: 16,2, 8,4. Вихід зерна при обмолоті, відповідно — 79—80%, Стійкість щодо вилягання 8,6—8,7 бала, посухи 8,6—8,7 ба­ла. Стійкий проти ураження пухир­частою сажкою — 9 балів. Вміст бі­лка 8,7—8,9%, крохмалю 73,0— 74,1%.

^ ШАЛАНДА МВ

Заявник - Селекційне-генетич­ний інститут УААН.

Трилінійний модифікований гіб­рид /ФАО 350/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціа­нове забарвлення піхви першого листка помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом — середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — пізній. Антоціанове забарв­лення колоскових лусок помірне. Волоть середньої щільності, бічні гі­лочки: за довжиною — середні, по­ложення на нижній третині волоті — пряме, кількість первинних бічних гі­лочок волоті — мала (6—15), голо­вна вісь волоті за довжиною — се­редня (31 — 40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) середній, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє або дуже слабке. Рослина за дов­жиною (враховуючи волоть, см) — довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (листок верхнього ка­чана, см) — середня. Ніжка качана за довжиною — коротка (5,1 — 10). Качан за формою конусно-цилінд­ричний, за довжиною — короткий (15—18), тип зернини зубоподіб­ний, кількість зернових рядів серед­ня (16—18), колір верхівки зернини жовтий, низу зернини жовто-оран­жевий, антоціанове забарвлення лу­сок стрижня сильне. Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 73,2, Лісостепу — 93,3. Гарантований приріст, відповідно, ц/га: 8,6, 7,9, що становить у зоні Степу — 13,2%, Лі­состепу — 9,0%. Вихід зерна при об­молоті, відповідно — 79—80%. Стій­кість щодо вилягання 8,9—9,0 балів, посухи — 8,3—8,5 бала. Стійкий проти ураження пухирчастою саж­кою — 9 балів. Вміст білка — 8,7— 9,1%, крохмалю - 73,6-74,5%.

ЮНІОН

Заявник — Інститут зернового господарства УААН.

Простий середньостиглий гібрид /ФАО 350/. Форма верхівки першого листка округла, антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне, кут між листковою пластинкою і стеб­лом середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів сте­бла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі воло­ті, 50% рослин) — середній. Антоці­анове забарвлення колоскових лу­сок — слабке. Волоть нещільна, біч­ні гілочки: за довжиною — середні, положення на нижній третині волоті — ледь відхилене, кількість первин­них бічних гілочок волоті — мала (6—15), головна вісь волоті за дов­жиною — середня (31—40). Час по­яви "шовку" (у 50% рослин) — від раннього до середнього, антоціано­ве забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (враховуючи во­лоть, см) — дуже довга (понад 200). Пластинка листка за шириною (лис­ток верхнього качана, см) — серед­ня. Ніжка качана за довжиною — се­редня (10,1 — 20). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжи­ною — середній (15— 18), тип зерни­ни зубоподібний, кількість зернових рядів мала (8—14), колір верхівки зернини жовтий, низу зернини оран­жевий, антоціанове забарвлення лу­сок стрижня слабке. Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 75,2, Лісостепу — 107,2. Гарантова­ний приріст, відповідно, ц/га: 10,8, 21,1, що становить в зоні Степу — 16,9%, Лісостепу -24,5%. Вихід зе­рна при обмолоті, відповідно — 79— 80%. Стійкість щодо вилягання 8,4— 8,6 бала, посухи — 8,3—8,5 бала, ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка — 8,9—9,6%, кро­хмалю - 74,7-75,3

ЯРЕМ 326 МВ

Заявник — ТОВ "Науково-вироб­нича комерційна фірма "Селекта".

Подвійний міжлінійний середньо­стиглий гібрид /ФАО 320/. Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціа­нове забарвлення піхви першого ли­стка помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом — середній (31 — 55). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня тре­тина головної осі волоті, 50% рос­лин) — від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоско­вих лусок слабке. Волоть нещільна, бічні гілочки: за довжиною — серед­ні, положення на нижній третині во­лоті — ледь відхилені, кількість пер­винних бічних гілочок волоті — се­редня (16—25), головна вісь волоті за довжиною — середня (31 — 40). Час появи "шовку" (у 50% рослин) — від раннього до середнього, антоці­анове забарвлення "шовку" слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) — довга (151 — 200). Пластинка листка за шириною (лис­ток верхнього качана, см) — серед­ня (8,1—10,0). Ніжка качана за дов­жиною — коротка (5,1 — 10). Качан за формою циліндричний, за довжи­ною — середній (19—22), тип зерни­ни зубоподібний, кількість зернових рядів мала (14), колір верхівки зер­нини жовтий, низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлен­ня лусок стрижня помірне.

Урожайність, ц/га: в зоні Степу — 72,2, Лісостепу — 92,0. Гарантова­ний приріст, відповідно, ц/га: 7,8, 5,9, що становить в зоні Степу — 12,2%, Лісостепу - 6,9%. Вихід зер­на при обмолоті, відповідно, — 80— 81%, Стійкість щодо вилягання 8,7— 8,9 бала, посухи — 8,4—8,5 бала, ураження пухирчастою сажкою — 9 балів. Вміст білка — 8,8—9,1%, кро­хмалю - 73,8-74,0%.

Вика яра

БІЛОЦЕРКІВСЬКА 10

Рекомендовано використовувати у зоні Лісостепу та Полісся. Оригінатор - Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН. Сорт виведений методом гібридизації сорту Білоцерківська 50 з селекційним номером 706/89. Сходи слабко опушені; забарвлення стебельця, пазухи листка, черешка листочка, листової пластинки - зелене. Листок має 7-8 пар листочків видовжено-овальної форми які зеленого кольору, краї листочків цільнокраї; кінчик листка виїмчастий, вусики розгалужені. Залистяність висока. Стебло зелене, опушене, звичайної форми, висотою 120-130 см, 22-28 міжвузля, на висоті 10 см 2-3 гілочки. Суцвіття - сидячі квітки, квітконос зелений, короткий, по 2-3 квіточки на кожному. Квітка середньої величини, парус і весельце лілового кольору, човник — пурпурового, чашечка опушена. Біб прямий з гострим зігнутим кінчиком, світло-коричневого кольору, довжиною - 6,2 см, шириною - 0,8 см, опушення рідке, середня кількість насінин у бобі - 6 штук, максимальна - 9. Середня кількість бобів на рослині - 26, максимальна - 37. Насіння середньої величини, округле, світло-коричневого кольору без малюнку, гладеньке, матове; сім'ядолі рожеві; рубчик вузький, сірий. Маса 1000 насінин - 61 г. Від близьких за морфологічними ознаками сортів, сорт відрізняється більш світлим забарвленням насіння. Сорт середньостиглий (92 дні). Середня урожайність сухої речовини - 33,8 ц/га. Вміст білка - 18,7%, збір білка - 6,3 ц/га.

ГІБРИДНА 85

Рекомендовано використовувати у зонах Степу та Полісся.

Оригінатор - Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція, Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН. Метод виведення: внутрішньовидова гібридизація, індивідуальні та популяційні добори з кращого потомства гібриду селекційного номера 806/84 Білоцерківської дослідно-селекційної станції. Апробаційні ознаки сорту: різновидність іммакулята, насіння круглясте, без малюнку, світло-бузкового кольору, забарвлення сім'ядолей оранжеве, біб слабо зігнутий із загостреною зігнутою верхівкою, листя парно-пирчасте, складається з 7-8 пар листочків, прилистки складні, кутасто-округлі (1.5-2.0 мм х 3.4 мм) з малопомітною плямою. Середня урожайність сухої речовини - 94,3 ц/га, насіння - 21,1 ц/га. Вміст сирого протеїну - 18,4%, жиру - 2,83%, клітковини - 27,34%. Збір білка - 3,4 3 ц/га. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має більший коефіцієнт розмноження, завдяки меншій масі (61,4 г) 1000 насінин, перевищує стандарт за насіннєвою продуктивністю на 3,0%, невибагливий до типу ґрунтів.

1378044270874507.html
1378141695504629.html
1378199154162577.html
1378253394109268.html
1378398145951711.html